Tuyển dụng 5 chuyên viên kinh doanh

– Số lượng: 5 – Thời gian làm việc: Từ 8h – 12h, ca chiều từ 13h30- 17h30, làm từ […]

Xem thêm

Tuyển dụng 01 marketing team leader

– Số lượng: 1 – Thời gian làm việc: Từ 8h – 12h, ca chiều từ 13h30- 17h30, làm từ […]

Xem thêm

Tuyển dụng 1 Content Creator

– Số lượng: 1 – Thời gian làm việc: Từ 8h – 12h, ca chiều từ 13h30- 17h30, làm từ […]

Xem thêm

Tuyển dụng 02 Graphic Design

– Số lượng: 02 – Thời gian làm việc: Từ 8h – 12h, ca chiều từ 13h30- 17h30, làm từ […]

Xem thêm

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng – không cần kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên

– Số lượng: 1 – Giới tính: Nữ – Thời gian làm việc: Từ 8h – 12h, ca chiều từ […]

Xem thêm

Tuyển dụng: Nhân viên telesale – Không yêu cầu kinh nghiệm, đi làm ngay

– Số lượng: 1 – Giới tính: Nữ – Thời gian làm việc: Từ 8h – 12h, ca chiều từ […]

Xem thêm

Tuyển dụng: Nhân viên content marketing

– Số lượng: 1 – Giới tính: Nữ – Thời gian làm việc: Từ 8h – 12h, ca chiều từ […]

Xem thêm
WEGO UNIFORM tuyển dụng 1 vị trí content

WEGO UNIFORM tuyển dụng – 01 vị trí content marketing

☀️ MÔ TẢ – Biên tập nội dung truyền thông, chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông như […]

Xem thêm