6 lý do cần có đồng phục công ty cho nhân viên

Đồng phục hay bộ đồng phục là các loại trang phục giống nhau và được mặc bởi các thành viên của một tổ chức khi tham gia các hoạt động trong tổ chức đó theo quy định, nội quy của tổ chức. Đó chính là […]

Xem thêm