Rikolto Việt Nam

  • Khách hàng: Rikolto Việt Nam

Rikolto là một tổ chức phi chính phủ quốc tế có hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc hợp tác với các tổ chức nông dân và các tác nhân trong chuỗi thực phẩm ở châu Phi, châu Á, châu Âu và châu Mỹ La-tinh. Rikolto hoạt động tại 14 quốc gia trên toàn thế giới với 7 văn phòng đại diện khu vực.

  • Sản phẩm: Tạp dề
  • Số lượng: 1300 chiếc

Hình ảnh sản phẩm

Market sản phẩm
Sản phẩm thực tế
Đóng gói sản phẩm

Hợp đồng sản xuất